Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

RoofStacks Şirketi tarafından yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesigerekçesiyle tarafınızla yapılacak görüşme sırasındapaylaşabileceğiniz kişisel verileriniz [(adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz, telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz, özgeçmişinizde yer verdiğiniz dernek/vakıf üyelikleriniz, engelli olma durumunuz, kan grubunuz, sigara kullanımınız, askerlikten muafiyet nedeniniz, adli sicil kaydınız, öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi, toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz, video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları, sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri ve varsa özgeçmişe eklenen her türlü evrak, (i) alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması, (ii)özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, (iii)pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması, pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi için ilgili test süreçlerinin yürütülmesi ve (iv)ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması, (v)başvuru sürecinin takibi ve değerlendirilmesiamaçlarıyla sınırlı olmak üzere, KVKK Kanunu’na uyumlu bir şekilde işlenecektir.

Kişisel verilerin toplama, işleme, aktarma, saklama, güvenli imha prosedürü hakkında, işbu aydınlatma metnini okuduğumu, anladığımı ve onayladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin RoofStacks şirketi tarafından hangi amaçlarla işlenebileceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemini ve gerekçesi ve KVKK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildiğimi ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde aydınlatma metninde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde açık rızamla kabul ediyorum.


İsim, Soy İsim:


İmza: _________________