Ürün

Ürün Tasarımcısı

Ürün Sorumlulukları;


 • Problem alanını doğru bir şekilde yansıtan ve anlatan kavram haritaları, bağlantı şemaları, akışları ve diğer metotları kullanabilmek
 • Ürün geliştirmenin farklı aşamalarındaki riskleri belirleyebilmek
 • Tam bir ürünün yapı taşlarını kolaylıkla bir araya getirmek
 • İş kapsamı dışındaki ürün, çevre ve süreçleri geliştirme aşamalarına katılmak
 • Müşterinin ihtiyaçlarını tam anlamıyla anlamak, bunlara göre bir ürün vizyonu oluşturmak
 • Bir tasarım vizyonu üzerinde işbirliği yapabilmek
 • Çeşitli araştırma ve test gerekliliklerini oluşturmak ve yönlendirmek
 • Altyapı, kimlik yönetimi, güvenlik, ölçeklenebilirlik, eş zamanlılık ve sürdürülebilirlik gibi kaygıları dikkate alarak mimari kararlar almak veya karar alınmasında destek olmak

Çalışma Yöntemleri;


 • Çevik geliştirme adımlarında kendi kendine öğrenen bir seviyeye ulaşmak
 • Çevik uygulamalarla kullanıcı hikayeleri yazmaya destek olabilmek
 • Çevik uygulamalarla projenin hedeflerini ve kısıtlamalarımızı göz önünde bulundurarak ekibimizin ilerleyişini aktif olarak takip etmek
 • Ekibin tüm süreçlerinin farkında olmak
 • Az miktarda ön bilgi ve öngörü bulunan orta seviyede riskli ortamlara özgüvenli bir şekilde yol almak
 • Riskleri şeffaf bir şekilde değerlendirme, önerilerde bulunma, uygun şekilde ilerleme ve süreç boyunca sonuçları ele almak
 • Problemleri kök neden analizi yaparak daha küçük ve yönetilebilir parçalara ayırabilmek
 • MVP, DoD, Roi, MoSCoW, Kano gibi metotlarla ürün geliştirmek
 • INVEST ve DEEP kriterlerine göre Backlog iyileştirme süreçleri
 • Multi task çalışmak
 • UI/UX bakış açısı
 • Kullanıcı hikayeleri için “Kabul kriterlerini” yazmak
 • Kabul testlerini yazmak

İletişim Yöntemleri;


 • Fikirleri rahatlıkla iletebilmek
 • Her paydaşla profesyonel iletişim içinde olmak
 • Değişimin kaçınılmaz olduğunu kabul edip ekibin koşulları kabullenmesini sağlamak
 • Her türlü iletişimde net, kısa, açık ve ikna edici olabilmek
 • Sorunları önceden tespit etmek ve kişiselleştirmeden çözmek
 • Geliştirici ekip ile iletişim

Takım Çalışması;


 • Ekibin birlikte daha kaliteli ve sürdürülebilir bir ürün ortaya koymasına yardımcı olmak
 • Çözüm odaklılıkla pratik çözümler sunabilmek
 • Teknik ve teknik olmayan her türlü iletişim görüşmelerini olumlu sonuçlanacak şekilde yönlendirebilmek
 • Ekip, görev ve/veya müşteri ile ilgili sorunları bilir ve hızlı bir şekilde önlemek veya çözüme kavuşturmak için gerektiğinde ilgili yöneticilerle işbirliği içinde bulunmak
 • Problemin çözümünde ortak akılla hareket etmek